Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

agathaa
20:41
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
agathaa
20:10
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaczarnemajtki czarnemajtki
agathaa
20:09
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaczarnemajtki czarnemajtki

November 26 2017

agathaa
08:31
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viawarkocz warkocz

November 25 2017

agathaa
09:30
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
agathaa
09:30
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viawarkocz warkocz
agathaa
09:29
Wiesz co jest najgorsze? Czekanie na coś, co masz wrażenie, że nigdy się nie wydarzy.
Czekam, cały czas. Jestem cierpliwa.
Ale przyszedł moment, w którym nie mogę tego znieść, nie jestem w stanie znieść siebie i innych.
Pytanie "Dlaczego?". Dlaczego pozwoliłam sobie być tą, która czeka?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawarkocz warkocz
agathaa
09:28
Nie mówiłam o tym chyba nikomu... Ale wiesz, chciałabym, żeby przyszedł taki czas, w którym będę pewna siebie. W którym spotkam kogoś, kto nie będzie mnie chował, kto nie będzie się mnie wstydził, tylko w końcu będzie dumny z tego, że mnie ma. Będzie traktował jak priorytet, a nie przykry obowiązek.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawarkocz warkocz
agathaa
09:23
7187 728e 500
Wojciech Kuczok ,,poza światłem"

November 29 2017

agathaa
20:41
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
agathaa
20:10
W środku rozchodziłby się zapach cynamonu, goździków, imbiru i miłości, choć ta ma specyficzny zapach. Kiedy jest się niemowlakiem, to pachnie jak skóra mamy. Kiedy stajesz się nastolatkiem, pachnie wanilią tak słodką, jak słodko smakują pierwsze młodzieńcze pocałunki. - A kiedy jest się dorosłym? Jak wtedy pachnie miłość? - zapytałam z prawdziwym zaciekawieniem. - Bezpieczeństwem. A kiedy człowiek staje się stary, miłość pachnie wspomnieniami.
— Anna Dąbrowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaczarnemajtki czarnemajtki
agathaa
20:09
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaczarnemajtki czarnemajtki

November 26 2017

agathaa
08:31
Może się tak raz w życiu postaw [...]
— Spięty (Lao Che) - Morże
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viawarkocz warkocz

November 25 2017

agathaa
09:30
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
agathaa
09:30
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viawarkocz warkocz
agathaa
09:29
Wiesz co jest najgorsze? Czekanie na coś, co masz wrażenie, że nigdy się nie wydarzy.
Czekam, cały czas. Jestem cierpliwa.
Ale przyszedł moment, w którym nie mogę tego znieść, nie jestem w stanie znieść siebie i innych.
Pytanie "Dlaczego?". Dlaczego pozwoliłam sobie być tą, która czeka?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawarkocz warkocz
agathaa
09:28
Nie mówiłam o tym chyba nikomu... Ale wiesz, chciałabym, żeby przyszedł taki czas, w którym będę pewna siebie. W którym spotkam kogoś, kto nie będzie mnie chował, kto nie będzie się mnie wstydził, tylko w końcu będzie dumny z tego, że mnie ma. Będzie traktował jak priorytet, a nie przykry obowiązek.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawarkocz warkocz
agathaa
09:30
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
agathaa
09:30
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viawarkocz warkocz
agathaa
09:29
Wiesz co jest najgorsze? Czekanie na coś, co masz wrażenie, że nigdy się nie wydarzy.
Czekam, cały czas. Jestem cierpliwa.
Ale przyszedł moment, w którym nie mogę tego znieść, nie jestem w stanie znieść siebie i innych.
Pytanie "Dlaczego?". Dlaczego pozwoliłam sobie być tą, która czeka?
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl