Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

agathaa
18:20
Wszyscy natrafiamy na wyboje na drodze, którą podążamy. Ale to nie znaczy, że idziemy złą drogą.
— Alexandra Bullen
agathaa
18:14
To Ty, stale mijamy się, kto wie, co oddala nas. To nic, odnajdziemy się gdzieś. Ty wiesz i ja.
— Blue Cafe
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
18:13
agathaa
18:13
6520 31be 500
- od dzisiaj zaczynam. 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw
agathaa
16:02
4185 726e 500

June 28 2015

agathaa
16:25
Dziś uświadomiłam sobie że nigdy nie byłam nikogo priorytetem. Co gorsza nigdy nie będę nikogo nr jeden.
— rzeczy ważne i ważniejsze

June 27 2015

agathaa
20:05
5818 be7d 500
chaos. i moje paranoje.
Reposted fromoutcat outcat viabrakperspektyw brakperspektyw

June 26 2015

agathaa
19:39

No a my, a my to się nie znamy już prawie, czasem napiszesz coś zza oceanu...

- Happysad 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaobliviate obliviate
agathaa
17:52
Spotykasz tysiące osób i żadna naprawdę Cię nie porusza. I nagle spotykasz tą osobę i Twoje życie zmienia się na zawsze
— MIŁOŚĆ I INNE UŻYWKI (2010)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa

June 13 2015

agathaa
12:27
4128 46b4
agathaa
12:26
9332 327b
nawet więcej niż butelka wódki!
agathaa
12:25

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasweet18 sweet18
agathaa
07:02

Miłość cierpliwa jest...

Reposted fromsweet18 sweet18
agathaa
07:01
oh boi
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal

June 06 2015

agathaa
13:05

Już czerwiec a ja nadal jestem gruba i nie mam chłopaka...

Reposted fromsweet18 sweet18

June 01 2015

agathaa
15:52
6147 d0aa
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viasweet18 sweet18
agathaa
15:52
" Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
5 nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
7 Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
8 Miłość nigdy nie ustaje. " 
1 List do Koryntian-Hymn o miłości 
Reposted fromsweet18 sweet18
agathaa
11:27
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viasweet18 sweet18
agathaa
11:22

he's perfect
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viasweet18 sweet18

May 31 2015

agathaa
18:45
0495 32e2
Reposted froma-antimatter a-antimatter viazjebalosie zjebalosie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl